Header 2021

Kerstkinderviering in de St.-Romboutskathedraal van Mechelen 

“Een geschenk van God”

De kerstkinderviering in de St.-Romboutskathedraal op de vooravond van kerstmis heeft een stevige traditie in het Mechelse kerkgebeuren. Reeds meer dan 25 jaar komen op 24 december in de namiddag en vooravond honderden kinderen naar de grote kathedraal om het feest van de geboorte van Jezus Christus te vieren.

Ieder jaar wordt gezocht naar een originele invalshoek om het kerstgebeuren op een manier aan te brengen die tegelijk kindvriendelijk is én recht laat geschieden aan de diepere betekenis van kerstmis. Dit jaar wordt gekozen voor het thema “Een geschenk van God”. De eerste betekenis is evident: Jezus Christus is voor ons mensen een geschenk uit de hemel. Maar het verhaal gaat verder dan de menswording van God in zijn zoon Jezus Christus. Iédere mens is een geschenk van God, iédere mens is ook op zijn manier een beeld van God. Dat is de bijna ongelooflijke boodschap die eigen is aan het christendom.

Een geschenk ontvang je in dankbaarheid. En je draagt er zorg voor. Ouders koesteren het kindje dat zij krijgen. Maar jammer genoeg staat de realiteit vaak haaks op dit ideaalbeeld. Het bijbelse verhaal van de moord (op bevel van koning Herodes) op onschuldige kinderen, vertoont jammer genoeg nogal wat gelijkenissen met de soms ongelooflijke manier waarop volwassenen omgaan met het kwetsbare kind. Voor sommige ouders is het bovendien om een of andere reden soms gewoon niet mogelijk om voor hun kind te zorgen. Op dat moment moeten medemensen mee de zorg dragen voor het kind van de andere. In onze maatschappij bestaan verschillende organisaties die die zorg gestalte geven: Pleegzorg, Jeugdzorg in Gezin, Oikonde… In de kerstkinderviering geven we een forum aan die organisaties die ongelooflijk zinvol werk doen, maar kampen met een tekort aan pleeggezinnen. Als christengemeenschap is het onze plicht om dit soort initiatieven volop te steunen.

Ook op andere manieren geven we uiting aan de zorg voor de zwakkere medemens: aan de mensen die naar de viering komen, vragen we op voorhand om feestvoedselpakketten mee te brengen. Deze worden aan de armsten van de stad bezorgd. In de viering is er ook een omhaling waarvan de opbrengst gaat naar de projecten van Welzijnszorg. Tenslotte is er ook aandacht voor doven en slechthorenden: voor hen wordt één van de twee vieringen getolkt.

 

{backbutton}

Naar boven